« naslovnica
Aplikacija Business Manager

Aplikacija Business Manager ili upravitelj poslovanja je prilagođena modularna aplikacija za upravljanje poslovanjem i nadzor poslovnih procesa u malim tvrtkama.

Ovo je prvi ekran, ili radna površina, koja nas dočeka kada se ulogiramo. Na njoj su prikazani svi zadnji dokumenti na kojima smo radili bilo što, kao podsjetnik na to gdje smo stali zadnji put kada smo bili ulogirani u aplikaciju, ali i kao prečaci kako bismo lakše došli do dokumenata koji su trenutno aktualni.

Poslovna aplikacija Business Manager ima nekoliko osnovnih dijelova koji određuju pojedine module u operativnom radu:

 

Kontakti

Modul za upravljanje kontaktima, tj. informacijama o svojim kupcima, partnerima i drugim osobama (pravnim ili fizičkim) sa kojima poslujete.

Tipovi kontakata su proizvoljni te ih sami možete dodatno definirati kako bi pretraga adresara bila jednostavnija i učinkovitija. Svaki kontakt, ukoliko se radi o pravnoj osobi veže na sebe i zaposlenike koji su zaposleni kod tog kontakta kako biste znali točno tko vam je kontakt unutar te tvrtke.

U sklopu modula kontakata se nalazi i newsletter modul ili modul za slanje grupnih obavijesti kontaktima. Jednostavno organizirajte svoje kontakte u liste adresa elektroničke pošte i redovito ih obavještavajte o novostima u vašem poslovanju.

idi na vrh ili naslovnicu

 

Prodaja

Modul je namijenjen za upravljanje prodajom, te krajnje jednostavan nadzor nad poslovnim prodesom u odjelima prodaje.

Modul prodaje je krajnje jednostavan za korištenje u svrhu izrade ponuda za Vaše poslovne partnere i kupce, te obično komplicirane radnje izrade ponuda ili računa svodi na nekoliko klikova mišem. Bitno je napomenuti da modul prodaje podržava spajanje na tečajnu listu vaše banke i automatsko dohvaćanje tečajne liste na dan izrade ponude tako da se ne morate brinuti oko toga ukoliko izlazne cijene definirate u stranoj valuti. Također je moguće izdavati i ponude u stranoj valuti ukoliko se radi o izvozu.

idi na vrh ili naslovnicu

 

Financije

Modul je namijenjen za upravljanje financijama, tj. jednostavno izvještavanje o realiziranim i planiranim financijskim učincima poslovanja.

Modul financije omogućava sve što vam je potrebno kako biste u realnom vremenu mogli dobiti kvalitetne financijske izvještaje prilagođene vama, tj. onako kako ih vi definirate u stablu prihoda. Osim prihodovne strane moguće je pratiti i rashode koje ćete također pratiti u skladu sa stablom rashoda kako sami definirate. Na ovaj način možete pratiti kako se kreću pojedini prihodi ili rashodi kroz vrijeme.

Osim samog izvještavanja, modul financija omogućava praćenje uplata po izdanim računima tako da možete u svakom trenutku znati koliko vam novaca još nije uplaćeno i na jednostavan način planirati prihode i rashode.

idi na vrh ili naslovnicu

 

Kolaboracija

Kolaboracija je modul koji sadrži niz alata koji olakšavaju timski rad i komunikaciju u poslovanju.

Alati koji vam stoje na raspolaganju u kolaboraciji su:

Zadaci
Na jednostavan način dodijelite zadatke sebi ili drugim djelatnicima, te ih povežite sa ostalim dokumentima unutar aplikacije i pratite njihovu realizaciju.

Echo
Jedinstveni modul za komunikaciju unutar timova. Umjesto instantnih poruka ili elektroničke pošte koja je nepregledna i nema svoj slijed, koristite alat koji će vam svojom jednostavnosti u korištenju ponuditi centralno mjesto komunikacije o svim bitnim temama unutar timova.

Predmeti
Tipični ticketing sustav pomoću kojeg pratite i vršite komunikaciju sa partnerima i korisnicima. Sve na jednom mjestu, strukturirano po prioritetima i statusima, kako bi svaki upit došao na pravo mjesto i dobio odgovor u kratkom vremenu u skladu sa dobrim poslovnim običajima.

Radni nalozi
Evidencija poslova zaposlenika, posebno pogodno za terenski rad i odobrenje troškova i utroška radnog vremena unutar tvrtke.

Baza znanja
Centralno mjesto za korporatvno strukturirano znanje kako bi se vašim novim, ali i postojećim djelatnicima, omogućio centralni repozitorij odgovora na pitanja vezana za poslovne procese ili neke repetativne obveze na njegovom radnom mjestu. Na taj način se omogućava ubrzano prilagođavanje i učenje djelatnika radnim zadacima.

idi na vrh ili naslovnicu

 

Evidencija rada

Sukladno novom zakonu o radu, posebnom pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, je napravljen novi modul u sklopu E-ured :: moj ured usluge koji zadovoljava formu pravilnika, ali i nudi koristan alat za planiranje rada djelatnika unutar tvrtke i izvještavanje o radu.

Modul omogućava, uz jednostavno i brzo korištenje:

  • planiranje smjenskog rada
  • planiranje izostanaka (godišnji odmori, bolovanja, slobodni dani ...)
  • automatska izrada mjesečnih izvještaja po radniku sukladno planovima rada
  • automatska izrada kumulativnih mjesečnih izvještaja na razini svih radnika tvrtke

idi na vrh ili naslovnicu