« naslovnica
Korisnička podrška

Za sve upite vezane za korisničku podršku proslijedite mail na support@e-ured.com. Svakako prije toga uvjerite se da odgovora na Vaše pitanje nema u pitanjima i odgovorima ili u video uputama.

Ukoliko su potrebne konzultacije jer niste sigurni kako postaviti sustav, a da u konačnici dobijete najoptimalnije procese za poslovanje, kontaktirajte nas i potrudit ćemo se zajedno sa Vama postaviti sustav na taj način da dobijete poslovne procese u skladu sa Vašim željama.